Samenwerking


Samenwerking

…………………………………………………………………………

In ons pand in Nietap werken wij samen met Marianne Akse, haptotherapeute en gespecialiseerd in de behandeling van kinderen.
Voor haar werkwijze kunt u op haar website kijken: www.werkplaatsvoorhaptonomie.nl

In ons pand is ook een diëtiste gevestigd

Door hier te klikken opent in een nieuw venster de website over de diëtetiek. Deze discipline wordt verzorgd door Gre van Ramshorst

De Praktijk werkt samen met Drs. Annerieke Stienstra-Sikkema (logopedist & neurolinguist). U kunt bij haar terecht voor hulpvragen op het gebied van logopedie en dyslexie. Meer informatie over haar praktijk ‘De Inspraak’ vindt u op de website:www.deinspraak.nl


Multidisciplinair overleg

Met het samenwerkingsverband multidisciplinair overleg willen we inspelen op de vraag van de cliënt vanuit een breder perspectief. Door het bundelen van kennis en werkervaring van verschillende disciplines bieden wij op een breed vlak ondersteuning en begeleiding. Daardoor wordt er doelmatig en effectief naar een oplossing gezocht en voorziet MDO in optimale zorg. Op deze manier wordt begeleiding maatwerk.

Het samenwerkingsverband MDO bestaat uit verschillende disciplines.

  • Dietistenpraktijk, Gre van Ramshorst
  • Logopedistenpraktijk, de Inspraak, Annerieke Stienstra
  • Fysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie, Annet Albering en Nienke Heijink.

Hoe werken wij?

Elke client is uniek en iedere zorgverlener kijkt binnen de eigen disciplinaire setting of de problematiek dusdanig is dat verdergaand (ander disciplinair) onderzoek wenselijk is. Binnen het MDO zal overleg plaatsvinden welke weg het beste bewandeld kan worden, waarbij het belang van de cliënt voorop staat. Op deze manier worden contacten binnen het samenwerkingsverband snel gelegd.