Samenwerking


Samenwerking

…………………………………………………………………………


Overige behandelvormen in de Praktijk

Naast de disciplines van de Praktijk zijn er in ons pand een aantal andere disciplines gevestigd. Met hen wordt, waar mogelijk en noodzakelijk, samengewerkt aan het bieden van de beste zorg. Verwijzingen naar de website van deze disciplines vindt u hier onder:

Door hier te klikken opent in een nieuw venster de website over de diëtetiek. Deze discipline wordt verzorgd door Gre van Ramshorst

In de Praktijk is ook Drs. Annerieke Stienstra-Sikkema (logopedist & neurolinguist) aanwezig. U kunt bij haar terecht voor hulpvragen op het gebied van logopedie en dyslexie. Meer informatie over haar praktijk ‘De Inspraak’ vindt u op de website:www.deinspraak.nl


DakDelersOverleg

Met het samenwerkingsverband DakDelersOverleg willen we inspelen op de vraag van de client vanuit een breder perspectief. Door het bundelen van kennis en werkervaring van verschillende disciplines bieden wij op een breed vlak ondersteuning en begeleiding. Daardoor wordt er doelmatig en effectief naar een oplossing gezocht en voorziet DDO in optimale zorg. Op deze manier wordt begeleiding maatwerk.

Het samenwerkingsverband DDO bestaat uit verschillende disciplines.

  • Dietistenpraktijk, Gre van Ramshorst
  • Logopedistenpraktijk, de Inspraak, Annerieke Stienstra
  • Fysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie, Annet Albering, Nienke Heijink, Jelle Buning, Sanna Viel.

Hoe werken wij?

Elke client is uniek en iedere zorgverlener kijkt binnen de eigen disciplinaire setting of de problematiek dusdanig is dat verdergaand (ander disciplinair) onderzoek wenselijk is. Binnen het DDO zal overleg plaatsvinden welke weg het beste bewandeld kan worden, waarbij het belang van de client voorop staat. Op deze manier worden contacten binnen het samenwerkingsverband snel gelegd.